Månatligt arkiv för oktober 2013

Okt 31

Halloween 2013

Happy halloween!

Äntligen dags för en ny Foursquare-badge! Förstås gäller det 2013 års version av Halloween-badgen. Inkludera bara ett ”Happy halloween!” vid valfri incheckning så får du badgen.

Okt 15

LBS Seminarium

ULI Geoforum arrangerar ett heldagsseminarium om Location based services (LBS) och mobilt GIS (geografiskt informationssystem) för att inspirera till utveckling och ökad användning av LBS i samhället och effektivare fältarbete. Seminariet riktar sig till dig som arbetar i en verksamhet som har personal i fält och som kan dra nytta av mobilt GIS jobbar i en …

Fortsätt läsa »