Kartografi 3.0?

Sedan Google Maps lanserades 2005 har kartan klivit in i var mans hem på ett helt nytt sätt och sakers position har lyfts fram och fått en ny(gammal) innebörd. Webbkartan blev en stapelvara som flitigt användes inom alla möjliga branscher.

Senare samma år lanserades Google Earth och allmänheten fick tillgång till satellitbilder över jorden. Alla var imponerade och zoomade in på sitt hus, sin sommarstuga etc och slogs av häpnad över denna fantastiska teknologi. Sen gjorde man inte så mycket mer…

Alltsedan dessa produkter introducerats har de (och många andra) utvecklats till fantastiska verktyg som idag är synnerligen avancerade om än enkla att använda. En mängd tjänster har blommat upp i deras kölvatten och skapat förutsättningar för nya spännande företag och utvecklingen har gått i en rasande takt. Det som var fantastiskt 2005 har vi i vår ficka idag och med ännu mer funktionalitet.

För att vi skulle kunna anamma den nya webbkartan gjorde man den utseendemässigt som en vanlig papperskarta, och det var ju i princip just vad den var. En digital kopia av vår hederliga gamla papperskarta. Vår skolatlas och vår bilatlas fast på datorn. Man ägnade den mesta tiden åt att digitalisera och publicera det vi redan hade i arkiven, men med den nya möjligheten att snabbt uppdatera och justera resulaten. Kartografi är läran om att framställa kartor, och kartor är en slags schematisk representation av vår uppfattning av geografin. Vår uppfattning har hela tiden förändrats och preciserats i takt med att man utvecklat instrument för att mäta mer detaljerat, men i stort är det som sagt vår uppfattning av omgivningen som styr hur kartan som framställs kommer se ut. Ortofoto är skalenliga och geografiskt korrigerade fotografiska avbildningar av geografin. Alltså en kameras uppfattning av omgivningen. Inte mer eller mindre rätt, bara ett annat sätt att dokumentera geografin. Ett instrument för att ytterligare bidra till en högre detaljrikedom i kartan.

När den smarta telefonen kom in i bilden 2007-2008 flyttades kartan ned i fickan och som bonus fick vi möjligheten att positionera oss själva, och när vi kunde positionera oss själva kunde vi även få fram en karta som var aktuell för den plats vi befann oss på. I bästa fall. Det visade sig att uppdateringar släpade efter och på en del platser var kartan inte alls överensstämmande med verkligheten, men det var en bra bit på vägen i alla fall.

Där någonstans befinner vi oss nu. Vi har ganska bra överensstämmande schematiska avbildningar av vår omgivande geografi tillgängligt i fickan. Vi kan till och med redigera kartorna och föreslå förändringar om vi upptäcker att något inte stämmer.

Och just där tar vi nästa kliv.

Om kartografi 1.0 var papperskartan och 2.0 var webbkartan med inslag av ortofoto och fickanpassad så är 3.0 en kartografi som är personligt anpassad. Google lyckas leverera annonser som är intressanta (nåja) för oss som konsumenter istället för att överösa oss med all möjlig reklam som skapar irritation och detsamma kommer gälla för kartorna. I de flesta navigationsappar kan man välja vilka POIs som ska vara synliga men det är en manuell åtgärd och det blir för många val. Men genom att filtrera dessa POIs genom mina preferenser slipper jag detta manuell arbete och upplevelsen blir smidigare.

Jag personligen lägger aldrig gatunamn på minnet utan går på beskrivningar som ”den där gatan som går förbi kiosken vid vattentornet” och liknande. Kända landmärken alltså. Då borde min karta baseras på det. ”Sväng vänster vid brandstationen” istället för att ange ett gatunamn som jag med största sannolikhet ändå inte kan eller har uppfattat på de små skyltarna. Det är samma steg att ta som att istället för att ange koordinater ange gatunamn. En anpassning till verkligheten, om än en konstruerad verklighet.

När min bil kan kommunicera med min karta genom OBD2 kan kartan visa mig Jet mackar när jag behöver det och inte hela tiden. Kartan anpassas efter en given situation och utifrån mina preferenser precis som mitt hem gör och det är just det som är kartografi 3.0 och Google är med på banan.

Apple ger sig in i hemautomation.

Apple har sökt patent för ”System and method of determining location of wireless communication devices/persons for controlling/adjusting operation of devices based on the location” vilket i princip innebär ett system som triggas av olika input baserat på position.

Patent #: US008577392 Fig 1

Patent #: US008577392 Fig 1

Apple har redan smugit igång detta med sina positionsbaserade påminnelser som lanserades med iOS 5 vilket innebar att du istället för att få påminnelsen att sätta på kaffet på kontoret klockan 08:10 (när du fortfarande brottas med overaller och barn på dagis), får du påminnelsen när du faktiskt kommer till kontoret 08:43 istället. Värdefullt och enkelt!

Nu tar man alltså detta ett steg längre genom att skapa ett ramverk för hur även diskmaskinen/termostaten/uppvärmingen/lamporna/etc ska kunna vävas in i denna funktionalitet utifrån användarens position.

Vrid upp värmen när jag är 5km hemifrån och när jag kör upp på garageuppfarten tänds lamporna och disken/tvätten är precis klar i tid. If-This-Then-That i köttvärlden fast med Apple vid rodret.

IFTTT

Tidigare har dessa funktioner kunnat styras utifrån tid med enkla timers men problemet med dessa är att vi inte alltid lyckas hålla tiden, men har vi information om tid och plats kan vi styra vår vardag mycket mer detaljerat.

LBS Seminarium

ULI Geoforum arrangerar ett heldagsseminarium om Location based services (LBS) och mobilt GIS (geografiskt informationssystem) för att inspirera till utveckling och ökad användning av LBS i samhället och effektivare fältarbete.

Seminariet riktar sig till dig som

  • arbetar i en verksamhet som har personal i fält och som kan dra nytta av mobilt GIS
  • jobbar i en kommun eller annan organisation som vill erbjuda sina invånare/kunder LBS
  • representerar ett företag som levererar mobilappar och mobilt GIS
  • forskar eller bara har ett intresse inom området

Mer om information hittar du på http://uli.se/lbs2013

Offline kartor i nya Google Maps för iOS

Google har släppt ny version av Google Maps för iOS och en ny funktion som länge funnits på Android är möjligheten att lagra kartutsnitt lokalt. Det är inte helt uppenbart hur man ska gå till väga men steg för steg ska man:

1. Zooma till lagom nivå, WYSIWYG.

20130719-074721.jpg

2. Sök på ”ok map”.

20130719-075106.jpg20130719-074930.jpg

3. Navigera offline!

20130719-075308.jpg

SVN66/PRN27

Ikväll skickar U.S. Air Force upp den fjärde av totalt tolv satelliter som ska utgöra nästa GPS generation. Uppdateringen kommer innebära högre noggrannhet för GPS baserade produkter och tjänster samt  en ny tredje kanal (L5) för mer robust kommunikation ämnad för civil luftfart.

Satelliten GPS IIF-4 eller SVN66 (Space Vehicle Number 66) kommer ersätta SVN33, en Block IIA satellit som skickades upp 28/3 1996.

Det Ryska GLONASS systemet har i skrivande stund 24 av totalt 29 satelliter i drift och samtidigt arbetar ESA vidare med Galileo och man fick den första positioneringen validerad 12/3 av de fyra satelliter som är i omlopp.