Kartografi 3.0?

Sedan Google Maps lanserades 2005 har kartan klivit in i var mans hem på ett helt nytt sätt och sakers position har lyfts fram och fått en ny(gammal) innebörd. Webbkartan blev en stapelvara som flitigt användes inom alla möjliga branscher.

Senare samma år lanserades Google Earth och allmänheten fick tillgång till satellitbilder över jorden. Alla var imponerade och zoomade in på sitt hus, sin sommarstuga etc och slogs av häpnad över denna fantastiska teknologi. Sen gjorde man inte så mycket mer…

Alltsedan dessa produkter introducerats har de (och många andra) utvecklats till fantastiska verktyg som idag är synnerligen avancerade om än enkla att använda. En mängd tjänster har blommat upp i deras kölvatten och skapat förutsättningar för nya spännande företag och utvecklingen har gått i en rasande takt. Det som var fantastiskt 2005 har vi i vår ficka idag och med ännu mer funktionalitet.

För att vi skulle kunna anamma den nya webbkartan gjorde man den utseendemässigt som en vanlig papperskarta, och det var ju i princip just vad den var. En digital kopia av vår hederliga gamla papperskarta. Vår skolatlas och vår bilatlas fast på datorn. Man ägnade den mesta tiden åt att digitalisera och publicera det vi redan hade i arkiven, men med den nya möjligheten att snabbt uppdatera och justera resulaten. Kartografi är läran om att framställa kartor, och kartor är en slags schematisk representation av vår uppfattning av geografin. Vår uppfattning har hela tiden förändrats och preciserats i takt med att man utvecklat instrument för att mäta mer detaljerat, men i stort är det som sagt vår uppfattning av omgivningen som styr hur kartan som framställs kommer se ut. Ortofoto är skalenliga och geografiskt korrigerade fotografiska avbildningar av geografin. Alltså en kameras uppfattning av omgivningen. Inte mer eller mindre rätt, bara ett annat sätt att dokumentera geografin. Ett instrument för att ytterligare bidra till en högre detaljrikedom i kartan.

När den smarta telefonen kom in i bilden 2007-2008 flyttades kartan ned i fickan och som bonus fick vi möjligheten att positionera oss själva, och när vi kunde positionera oss själva kunde vi även få fram en karta som var aktuell för den plats vi befann oss på. I bästa fall. Det visade sig att uppdateringar släpade efter och på en del platser var kartan inte alls överensstämmande med verkligheten, men det var en bra bit på vägen i alla fall.

Där någonstans befinner vi oss nu. Vi har ganska bra överensstämmande schematiska avbildningar av vår omgivande geografi tillgängligt i fickan. Vi kan till och med redigera kartorna och föreslå förändringar om vi upptäcker att något inte stämmer.

Och just där tar vi nästa kliv.

Om kartografi 1.0 var papperskartan och 2.0 var webbkartan med inslag av ortofoto och fickanpassad så är 3.0 en kartografi som är personligt anpassad. Google lyckas leverera annonser som är intressanta (nåja) för oss som konsumenter istället för att överösa oss med all möjlig reklam som skapar irritation och detsamma kommer gälla för kartorna. I de flesta navigationsappar kan man välja vilka POIs som ska vara synliga men det är en manuell åtgärd och det blir för många val. Men genom att filtrera dessa POIs genom mina preferenser slipper jag detta manuell arbete och upplevelsen blir smidigare.

Jag personligen lägger aldrig gatunamn på minnet utan går på beskrivningar som ”den där gatan som går förbi kiosken vid vattentornet” och liknande. Kända landmärken alltså. Då borde min karta baseras på det. ”Sväng vänster vid brandstationen” istället för att ange ett gatunamn som jag med största sannolikhet ändå inte kan eller har uppfattat på de små skyltarna. Det är samma steg att ta som att istället för att ange koordinater ange gatunamn. En anpassning till verkligheten, om än en konstruerad verklighet.

När min bil kan kommunicera med min karta genom OBD2 kan kartan visa mig Jet mackar när jag behöver det och inte hela tiden. Kartan anpassas efter en given situation och utifrån mina preferenser precis som mitt hem gör och det är just det som är kartografi 3.0 och Google är med på banan.

LBS Seminarium

ULI Geoforum arrangerar ett heldagsseminarium om Location based services (LBS) och mobilt GIS (geografiskt informationssystem) för att inspirera till utveckling och ökad användning av LBS i samhället och effektivare fältarbete.

Seminariet riktar sig till dig som

  • arbetar i en verksamhet som har personal i fält och som kan dra nytta av mobilt GIS
  • jobbar i en kommun eller annan organisation som vill erbjuda sina invånare/kunder LBS
  • representerar ett företag som levererar mobilappar och mobilt GIS
  • forskar eller bara har ett intresse inom området

Mer om information hittar du på http://uli.se/lbs2013

Wallabee – ny tjänst lanseras inom kort


För dig som saknar gamla goa Gowalla, där man samlade på items har vi en glad nyhet. Wallabee, gänget som monitorerade alla Gowalla items som fanns och la upp statistik över dem verkar sakna itemsamlandet så mycket att de nu har byggt en egen tjänst där man helt fokuserar på att samla just items. Tjänsten är såklart också platsbaserad (annars skulle vi ju inte skriva om den, doh!) men istället för att checka in på platser söker man igenom platser efter föremål.

Tjänsten går helt enkelt ut på att samla items och bilda så kallade sets. Items kan man hitta, köpa genom appens egna valuta ”honeycombs” eller bygga genom att sätta ihop två föremål som man har hittat. Via Game Center kan du också se hur du ligger till jämfört med dina vänner.

Tjänsten som släpps redan nu i februari verkar väl genomtänkt och bearbetad och redan nu finns en rejält matnyttig FAQ på deras webbsida. De verkar också – precis som Gowalla hade – ha en designer som vet vad han gör.