Uppdaterad version av Gowalla for iPad?

När jag startade Gowalla på min iPad idag fick jag en notifiering om att en uppdatering finns tillgänglig i App Store. Dock hittar jag ingen ny version där när jag letar, men detta borde betyda att vi får en ny version för våra iPads när som helst – hurra! Go Gowalla!

New Gowalla version for iPad?

Uppdatering: Det var inte många minuter man fick glädja sig åt det. @gowalla meddelar att uppdateringsnotifieringen var avsedd för användare av iPhone-versionen. Men samtidigt skriver de att det jobbas på en uppdaterad iPad-version, så vi hoppas att den kommer snart!

@ Sorry about the confusion-- that notification was only meant for our iPhone app users. An iPad update is in the works, though!
@gowalla
Gowalla